Annedortemichelsen
10. november 2015

Anne Dorte Michelsen med Billy Cross og band