Annedortemichelsen
14. august 2015

Anne Dorte Michelsen med Billy Cross og band