Annedortemichelsen
6. oktober 2015

Anne Dorte Michelsen med Billy Cross og band